ดาวโหลดโปรแกรมที่ใช้สำหรับ ระบบ SCMS

สำหรับ ระบบปฎิบัติการ Windows

    Link Download File
Flash Setup Player
install_flash_player.zip

FirefoxSetup
       สำหรับ Windows 64 Bit
FirefoxSetup73.0.1_x64.zip

       สำหรับ Windows 32 Bit
FirefoxSetup73.0.1_x32.zipสำหรับ ระบบปฎิบัติการ MAC OS

    Link Download File
Flash Player OSX
install_flash_player_osx.zip