การวัดตัวของนักศึกษาหญิง

จะวัดเฉพาะความยาวโดยวัดจากต้นคอลงมาถึงตรงกลางน่อง A

ดังรูป (วัดเป็นหน่วย นิ้ว)
การวัดตัวของนักศึกชาย

1. วัดความยาว - วัดจากต้นคอลงมาถึงตรงกลางน่อง ดังรูป A

2. วัดความกว้างไหล่ - วัดจากหัวไหล่ข้างหนึ่งไปอีกข้างหนึ่ง ดังรูป B

3. วัดความยาวแขน - วัดจากหัวไหล่ถึงตรงกลางฝ่ามือ C

4. วัดรอบอก - วัดพอหลวม ๆ ไม่แน่นจนเกินไป ให้ฝ่ามือสอดเข้าไปได้ D

(วัดเป็นหน่วยนิ้วทั้งหมด)