สำนักงานบุคคล : มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 

 
 


สนใจสมัคร

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
  • ถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ ชั้น 12 ห้อง 120
  • คุณดวงกมล  สมรูป 02-579-1111 ต่อ 1230