สำนักงานบุคคล : มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 

 
 
หน้าหลัก
Home
เข้าระบบ
Login


 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
  • ถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานบุคคล อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ ชั้น 1 ห้อง 1-104 มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
  • คุณดวงกมล  สมรูป 02-579-1111 ต่อ 1230 E-mail: hr_spu@spu.ac.th