ดาวโหลดโปรแกรมที่ใช้สำหรับ ระบบ SCMS

สำหรับ ระบบปฎิบัติการ Windows

1. FirefoxSetup73.0.1     Link Download File
        สำหรับ Windows 64 Bit
FirefoxSetup73.0.1_x64.zip

       สำหรับ Windows 32 Bit
FirefoxSetup73.0.1_x32.zip

2. Flash Setup Player
ICT_Adobe_Flash_Player_30.0.0.113_for_windows.zipสำหรับ ระบบปฎิบัติการ MAC OS

    Link Download File
       สำหรับ Mac OS
FirefoxSetup 72.0.2.dmg

2. Flash Player OSX
install_flash_player_osx.dmg